Cắt kim loại với cưa dây kim cương

Đối với Dây kim cương Loop của chúng tôi, nó có thể được sử dụng để cắt các vật liệu lai, chẳng hạn như gốm trộn với sắt, khi cắt, các mảnh sắt sẽ được dán lên bề mặt kim cương, nhưng đồng thời, các vật liệu gốm sẽ bị mất các chip sắt, vì vậy các vật liệu lai là ok. Nếu cắt kim loại nguyên chất, sau khi cắt một khoảng cách, bàn ủi sẽ được dán lên bề mặt kim cương và ngăn kim cương cắt thêm, vì vậy nó không phù hợp với việc cắt diện tích lớn, kim loại tinh khiết diện tích nhỏ là ok.

Metal Cutting with Diamond Loop Wire
Metal Cutting with Diamond Loop Wire Saw
Diamond Endless Wire Saw
Diamond Endless Wire Saw in Continue
Diamond Loop Wire Saw
Diamond Wire Saw in Continue
Diamond Endless Loop Wire Saw
Diamond Endless Wire Saw in Continue
Show More