Cắt quang điện bằng cưa dây kim cương

Khi dây kim cương cưa vòng cắt vật liệu silicon, Dây kim cương Loop có thể được gia công dưới tốc độ cao và việc cắt không dễ dàng để tạo ra tiếng kêu, với bề mặt tốt hơn. Đối với cắt silicon, bề mặt hoàn thiện nằm trong khoảng 0,328-0,6μm, tổng độ dày thay đổi là khoảng 10μm.

PHOTOVOLTAIC SILICON CUTTING
PHOTOVOLTAIC SILICON CUTTING
Diamond Endless Wire Saw
Diamond Endless Wire Saw in Continue
Diamond Loop Wire Saw
Diamond Wire Saw in Continue
Diamond Endless Loop Wire Saw
Diamond Endless Wire Saw in Continue
Show More